In memory of Wolfi

FACEBOOK UDÁLOST / FACEBOOK EVENT


Pokud chcete mít na Wolfiho hmatatelnou památku a zároveň chcete podpořit jeho pozůstalé

KLIKNĚTE  ZDE (NEBO MENU -> SUPPORT -> WOLFI)

Zakoupením těchto produktů podpoříte Wolfiho pozůstalé v této nelehké situaci. Výtěžek z prodeje bude ve 100% výši předán jeho přítelkyni na pokrytí nákladů spojených s kremací a dalším. Veškeré náklady na výrobu hradí klub CZECH PATRIOT RIDERS.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wenn Sie eine greifbare Erinnerung an Wolfi haben wollen und Sie seine Überlebenden unterstützen wollen

HIER KLICKEN (ODER MENÜ -> SUPPORT -> WOLFI)

Mit dem Kauf dieser Produkte unterstützen Sie Wolfis Überlebende in dieser schwierigen Situation. Der Erlös aus dem Verkauf wird zu 100% an seine Freundin weitergegeben, um die Kosten für die Einäscherung und andere zu decken. Alle Produktionskosten werden vom CZECH PATRIOT RIDERS Club übernommen.